Presentation

Vatten är genomgående tema i min forskning och undervisning. Under ca tio års tid med fokus mot organiska miljögifter i akvatiska ekosystem och sedan tio år med en inriktning mot systemanalys och hållbar utveckling. Jag undervisar och handleder huvudsakligen inom ämnet miljövetenskap.