Hållbarhetsstudier tar utgångspunkt i de frågor som miljö-och demokratirörelserna initierade under 1960-och 1970-talen. Hållbar utveckling vilar på tre pelare: en miljömässigt, en ekonomiskt och en socialt hållbar utveckling. Idag styrs detta arbete av de av FN antagna globala hållbarhetsmålen.

Inom hållbarhetsstudier bedrivs forskning med olika inriktningar som tar fasta på de tre hållbarhetsperspektiven miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet:

  • Anpassningar till ett förändrat klimat, luftföroreningar och ekosystemtjänster
  • hållbar stadsplanering i olika avseenden
  • mänskliga relationer, hälsa och välbefinnande

Hållbarhetsstudier har sin bas i ämnen som humanekologi och miljövetenskap.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 42