Presentation

Min forskning

Som forskare är jag placerad i skärningspunkten mellan entreprenörskapsutbildning, lärandefilosofi och utbildningsteori, men med tiden har jag breddat min forskning till att inkludera etiska och moraliska överväganden som spänner över den entreprenöriella processen kopplad till den växande plattforms-ekonomin. Under de senaste tre åren har jag också breddat mig till att inkludera fastighetssektorn med fokus på dialoger som ett verktyg för att förstå lärande mellan fastighetsföretag och deras intressenter. Även om mitt huvudsakliga kompetensområde återfinns inom entreprenörskapsutbildning, försöker jag ständigt bredda min forskning, särskilt relaterad till samtida arbetsförhållanden som blir synliga med den växande digitaliseringen och dess inverkan på entreprenörskap och de mer och mer gränslösa karriärer som vi ser växa fram. Sammanfattningsvis har jag ett genuint intresse av att förstå hur det moderna samhället omformar arbetslivet och vilken roll nya affärsverksamheter kan spela, särskilt när man överväger ansvarsfull och hållbar affärspraxis. Här influeras jag av nuvarande tankar om att omdefiniera kapitalismen (Henderson) och det ökade fokuset på molnkapital (Varoufakis) och hur man kan omforma framtida förståelse för vilken värld vi kan tänkas vilja leva i.

Mina publiceringar finner ni via google scholar länken nedan.

(https://scholar.google.se/citations?user=hwy24QgAAAAJ&hl=sv&oi=ao)