Presentation

Mycket av kunskapen om universum kommer från spektroskopiska undersökningar: absorptionslinjer från stjärnor och det interstellära mediet och emissionslinjer från nebulosor, stjärnvindar och avlägsna kvasarer. Spektrallinjer från atomer berättar vilka ämnen som finns och deras förekomst. Spektra används dessutom för att bestämma fysikaliska förhållanden såsom densitet, temperatur och tryck, och även excitations- och jonisationsprocesser. För att kunna använda spektrallinjer i kvantitativa undersökningar behövs noggranna våglängder och linjestyrkor. Speciellt intressant är tunga och komplexa atomer och joner eftersom det kan hjälpa oss att förstå hur grundämnen bildas och hur galaxer utvecklas. Inom gruppen Atomär Astrofysik vid institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik har vi specialiserat oss på laboratoriestudier av strukturen hos komplexa atomer och joner. Bland dessa är inte bara de lägre jonisationsgraderna hos järngruppselementen intressanta för studier av astrofysikaliska objekt, utan även tyngre grundämnen med vilkan man kan urskilja vilka olika processer av neutronininfångning som dominerar produktionen av grundämnena (tex. r eller s-process).