HW

Henriikka
Wilinger
Doktorand

email icon henriikka.wilinger@mau.se
phone icon 040-6658310

location Kultur, språk och medier


Mer om min forskning

Presentation

FM, doktorand i svenska med didaktisk inriktning. Jag har bakgrund som sfi-lärare och universitetsadjunkt i svenska som främmande språk och är intresserad av både andraspråksinlärning och litteraturdidaktik. Mitt pågående avhandlingsarbete handlar om skönlitteraturens roll i vuxna avancerade andraspråkstalares liv och dess betydelse för deras språkutveckling i svenska.