Presentation

Jag är doktorand i forskarutbildningsämnet Hälsa och samhälle med inriktning mot handikapp- och rehabiliteringsvetenskap. I mitt avhandlingsarbete studerar jag upplevelser och erfarenheter av föräldraskap, hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning.

Jag är också adjunkt på institutionen för socialt arbete och undervisar på Socionomprogrammet och på Socialpedagogiskt program med inriktning mot funktionshinder. Mina områden är huvudsakligen barn- och familjeliv och funktionshinder, samt till viss del djur/hästunderstödda interventioner i vård och socialt arbete.

Jag har en bakgrund som socionom och socialpedagog och en magisterexamen i socialt arbete.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.