Presentation

Indrajeet är doktorand i tillämpad fysik vid Malmö högskola. Hans doktorandprojekt omfattar utveckling av 3D-röntgentekniker för metallskum. Arbetet ingår i ett större projekt i samarbete med Lunds universitet och Universitetet i Ulm, finansierat genom Röntgen-Ångström Cluster (RÅC). Han ser fram emot att utveckla mätstrategier och dataanalysmetoder för fullfältsdiffraktion och dämpningsbaserad röntgenavbildning av prover som är bredare än röntgenstrålen.