Presentation

Ingmarie Danielsson Malmros är universitetslektor i historiedidaktik med inriktning mot bedömning. Hon är ämnesansvarig för, och undervisar på, ämneslärarprogrammets kurser i historia och historiedidaktik med metodik. Hon är även VFU-handledare och handleder examensarbeten. Hon handleder också doktorander med inriktning mot historiedidaktik. Ingmarie Danielsson Malmros har arbetat med de nationella kursproven på uppdrag för Skolverket.De nuvarande forskningsprojekten fokuserar äldre lärares berättelser om den svenska skolans förändring samt ungdomspolitikers föreställningar om Sveriges historia.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.