Presentation

Ivan Kruzela är tekn. doktor i datavetenskap. Undervisar i digitalteknik och telekommunikation.