CAKL bedriver forskning inom bland annat lärandemiljöer, breddat deltagande och digitalt lärande.

Forskning inom högskolepedagogik

Högskolepedagogiken behandlar vuxnas lärande inom ramen för högre utbildning. Studenters lärande i formella lärandesituationer utforskas med en tvärvetenskaplig ansats, utifrån olika teoretiska perspektiv och med olika forskningsmetoder.

Akademiska ämnesspecialister från hela universitetet möts för att gemensamt utforska och utforma ett akademiskt lärarskap. Pågående forskning spänner över områden som lärandemiljöer, professionsutveckling, breddat deltagande, digitalt lärande, utmaningsbaserat lärande, akademisk litteracitet, vuxnas lärande och inkludering och sker i uppdrag för och organisation av högskolepedagogiska enheter och i samarbete med tvärvetenskapliga forskargrupper.

Forskningskonferenser och seminarier

Som en del av Malmö universitets satsning på högskolepedagogik arrangerar CAKL en högskolepedagogisk seminarieserie dit alla är välkomna. CAKL arrangerar och deltar även i konferenser med fokus på högskolepedagogik. 

CAKL:s högskolepedagogiska seminarieserie

 

Seminar #1: 12 September at 15.15 - 16.45


About:
 The title is “Practical law, how to put theoretical knowledge into practice”.

Speaker: Gustav Grafström, Police assistant / Teacher in conflict management. 

Zoomlänk

Meeting ID: 689 8076 4881
Passcode: 414556


Seminar #2: 31 October at 15.15 - 16.45  


About: The seminar will focus on different perspectives on teachers teaching skills in higher education and how different dimensions of teacher’s work can be conceptualized and mapped out, based on a recently conducted research review.

Speaker: Daniel Sundberg, Professor, Department of Education and Teachers' Practice, Linnaeus university.

Zoomlänk

Meeting ID: 668 0770 5452
Passcode: 346687

Seminar #3: 21 November at 15.15 - 16.45


About: The seminar will focus on university didactic models for world citizenship and critical-reflexive Bildung – what could they conceivably look like?

Speaker: Jesper Sjöström, Professor, Faculty of Education and Society, Malmö University

Zoomlänk

Meeting ID: 636 7961 8351

Passcode: 978889

 

Anmälan till höstens seminarier

Material från seminarierna