CAKL bedriver forskning inom bland annat lärandemiljöer, breddat deltagande och digitalt lärande.

Forskning inom högskolepedagogik

Högskolepedagogiken behandlar vuxnas lärande inom ramen för högre utbildning. Studenters lärande i formella lärandesituationer utforskas med en tvärvetenskaplig ansats, utifrån olika teoretiska perspektiv och med olika forskningsmetoder.

Akademiska ämnesspecialister från hela universitetet möts för att gemensamt utforska och utforma ett akademiskt lärarskap. Pågående forskning spänner över områden som lärandemiljöer, professionsutveckling, breddat deltagande, digitalt lärande, utmaningsbaserat lärande, akademisk litteracitet, vuxnas lärande och inkludering och sker i uppdrag för och organisation av högskolepedagogiska enheter och i samarbete med tvärvetenskapliga forskargrupper.

Forskningskonferenser och seminarier

Som en del av Malmö universitets satsning på högskolepedagogik arrangerar CAKL en högskolepedagogisk seminarieserie dit alla är välkomna. CAKL arrangerar och deltar även i konferenser med fokus på högskolepedagogik. Seminarierna ges på Engelska via Zoom.

CAKL:s högskolepedagogiska seminarieserie

 

7 februari 2024, kl 15.15 - 16.45


Innehåll:
The Swedish Doctoral Examination Committee: Boundary-Work Under Pressure

Talare: Anders Sonesson, Lund universitet

Online via Zoom:

Zoom-länk

Meeting ID: 635 5301 0950

Passcode: 574852

27 mars 2024, kl 15:15-16:45


Innehåll: Practical implementation of educational career ladders

Talare: Katarina Winka, Umeå universitetand Åsa Ryegård, Mälardalen universitet

Online via Zoom:

Zoom-länk
Meeting ID: 646 7902 0618
Passcode: 482441

22 maj 2024 kl 15:15-16:45


Innehåll: Thesis work and research life: a story of loneliness, abandonment and inferiority complex

Talare: Janna Lundberg and Elin Ennerberg, Malmö universitet

Online via Zoom:

Zoom-länk
Meeting ID: 657 7677 4048
Passcode: 687909

 

 

Anmälan till höstens seminarier

Material från seminarierna