CAKL erbjuder utbildningar inom olika ämnesområden och på olika nivåer. Exempel på detta är högskolepedagogik, akademisk introduktion samt språkkurser på svenska och engelska.

Högskolepedagogiska kurser och program

CAKL erbjuder ett antal kurser inom högskolepedagogik och vänder sig till dig som undervisar och som är intresserade av kompetensutveckling inom högskolepedagogik.

Kurserna söks via Antagning.se och vi uppmanar alla att söka i tid för att vara säkra på att få en plats. När det är möjligt är våra kurser öppna för efteranmälan. Om man gör en sen anmälan så är det extra viktigt att all dokumentation finns med ansökan eftersom möjligheten att komplettera i efterhand är begränsad.

Kurser våren 2024

Anmälan är stängd för vårterminens kurser.

HP601A – Akademiskt lärarskap, 5 hp

Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-03-17

Akademiskt lärarskap

HP625E – Digital Learning Design in Higher Education, 5 hp

Kursperiod: 2024-01-22 – 2024-06-02

Digital Learning Design in Higher Education

HP623E – Educating for Internationalisation and Global Engagement, 5 hp

Kursperiod: 2024-01-22 – 2024-04-07

Educating for Internationalisation and Global Engagement

HP617A – Förvärvad högskolepedagogisk kompetens, 3 hp

Kursperiod: 2024-01-29 – 2024-06-02

Förvärvad högskolepedagogisk kompetens

HP605A – Thematic University Pedagogy, Assessment, 5 hp

Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-03-17

Thematic University Pedagogy, Assessment

HP622E – Utbilda för kritiskt tänkande, 5 hp

Kursperiod: 2024-01-22 – 2024-03-24

Utbilda för kritiskt tänkande

Kurser sommaren 2024

Öppen för sen anmälan.

HP619A – Att handleda uppsatser och självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå, 5 hp

Kurser hösten 2024

Ansök senast den 15 april. 

HP616A – Att vara lärare i högre utbildning, 5 hp

Kursperiod: 2024-09-23 -- 2025-01-19

Att vara lärare i högre utbildning

HP617A – Förvärvad högskolepedagogisk kompetens, 3 hp

Kursperiod: 2024-09-23 -- 2025-01-19

Förvärvad högskolepedagogisk kompetens 

HP627A – Generativ AI i undervisning och examination inom högre utbildning, 5 hp

HP601E – Scholarship of University Teaching

Kursperiod: 2024-09-23 -- 2025-01-19

Kursen ges på engelska.

Scholarship of University Teaching

Hela kursutbudet

Projektkurser

För att gå kursen krävs att du redan har 5 hp högskolepedagogik.

CAKL erbjuder också en högskolepedagogisk kurs för universitetets doktorander.

Utbildning på förberedande nivå

Behörighetsgivande utbildning i svenska

Kurserna vänder sig till studenter med utländsk utbildning som behöver komplettera sina betyg för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Kurserna syftar även till att förbereda studenter för fortsatta högskole- och universitetsstudier. 

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska - helfart, 60 fup

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska - helfart, 30 fup

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska - halvfart, 30 fup

Akademiskt skrivande - 7,5 hp, studietakt 25%

Utbildning på grundläggande nivå 

Introducerande kurser för akademiska studier

Akademisk introduktionstermin

Akademisk introduktionstermin är till för att underlätta din väg in på högskolan och ge dig nyttiga verktyg för att lyckas med fortsatta studier. Du blir insatt i det akademiska förhållningssättet och får också färdighetsträning i kritiskt tänkande, i läsning av akademiska texter samt i skriftlig och muntlig kommunikation. För att ditt val av fortsatta studier ska vara så väl underbyggt som möjligt får du också hjälp med att söka dig vidare till fortsatta studier som passar just dig.

Akademisk introduktionstermin, 30 hp

Akademiskt skrivande

Kursen vänder sig till studenter som vill utveckla sin förmåga att läsa och skriva akademiska texter. Den riktar sig till dem som inte läst på universitet/högskola innan och som behöver komma i gång med skrivandet efter gymnasiet/Komvux. Men den riktar sig också till dem som redan studerar, och som upplever att förmågan att läsa och skriva akademiska texter inte riktigt räcker till.

På kursen arbetar vi med att läsa en vetenskaplig artikel och att skriva kortare vetenskapliga texter. Texterna skrivs i flera steg, där studenter få mycket respons, både av kamrater och läraren. Målet med kursen är att studenten ska ha utvecklat sin skriftliga förmåga och därigenom vara bättre rustad att ta sig an skrivande på universitet/högskola.

Akademiskt skrivande 7,5 hp

Redskap för akademiska studier och karriär (RASK)

Det övergripande syftet med kurserna är att utveckla studentens färdigheter inom centrala områden för akademiker. Målet är att studenten ska utveckla verktyg för att lyckas med sina studier och fokusera sin kompetensutveckling mot arbetslivet.

Akademisk text - RASK, 4 hp

Studieteknik - RASK, 3 hp

Karriär - RASK, 3 hp

Speech and Presentation Technique through Drama - RASK, 4 hp

Skriftlig färdighet i svenska som andraspråk - RASK, 3 hp

Svenska för internationella studenter

Kursernas syfte är att studenterna ska tillägna sig grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket samt utveckla kunskap om svenskt samhälle och svensk kultur.

Svenska för utbytesstudenter

Kompletterande utbildning för utländska akademiker

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan

Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan (tidigare kallad Aspirantutbildningen) är till för dig som har en akademisk examen från ett annat land. Utbildningen passar dig som vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde eller hitta vägar in i ett nytt arbetsområde. Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik.

Programmet brukar ha en start varje termin men tar ett uppehåll under höstterminen 2023 och återupptas under våren 2024 igen.

Tidigare kursplaner för Kompletterande utbildning för utländska akademiker, Individuell studieplan

CAKL erbjuder även kurser i svenska för Malmö universitets medarbetare. 

Övriga kurser på grundläggande nivå

Interkulturell kommunikation

Interkulturell kommunikation är den kommunikation som sker mellan människor med olika kulturell bakgrund. Det handlar om att förhålla sig till sin egen och andras kultur och om att medvetandegöra den variation som finns i våra kontakter. Kursen behandlar kommunikativa beteenden och riktar sig både till dem som i sitt yrkesliv är i kontakt med människor med olika bakgrund och till dem som har ett allmänt intresse för kommunikation och kulturmöten.

AK403F Interkulturell kommunikation, 15 hp

AK404F Interkulturell kommunikation 2 – tillämpningskurs, 15 hp