Presentation

Adjunkt vid Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för Hälsa och Samhälle. Tjänstledig fr.o.m. 2020-09-01 för fortsatta doktorandstudier vid Örebro Universitet, institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Aukt. specialist i sexologisk rådgivning (NACS, Specialist in sexological counselling)

Tidigare doktorand i socialt arbete 2012-2014. Forskarutbildnig (lic.) avslutades med en licentiatavhandling. Fokus låg på sex- och samlevnadsundervisning på särskola och inom vuxenhabilitering. Det övergripande syftet var att stärka den sexuella hälsan bland unga med intellektuella funktionsnedsättningar (IF), och att utveckla kunskap som kan vara till gagn för personal inom särskole- och habiliteringsverksamheter i förmedlingen av sexualkunskap till unga. Jag undersökte pedagogers inställning till och kunskap om sexualundervisning. Projektet pågick mellan 2012-02 och 2014-01.