Presentation

Adjunkt vid Institutionen för socialt arbete, Fakulteten för Hälsa och Samhälle.