Presentation

Doktorand inom kriminologi med fokus på platsbaserad kriminologi.

Aktuell inom forskningsprojekt gällande platsbaserade interventioner i bostadsmiljöer bland särskilt utsatta områden i Göteborg.

Meriter