Presentation

Bert Jeremias (Jerry) Aulin Rosenqvist Professor (emeritus) i pedagogik Huvudsakligt forskningsområde: specialpedagogik. Särskilda fokusområden: specialpedagogik vs. pedagogik; särskola och arbete för personer med utvecklingsstörning; specialpedagogisk teori- och begreppsutveckling; komparativ (internationell) specialpedagogik. Stort nationellt och internationellt kontaktnät inom sagda områden. Ca 80 vetenskapliga publikationer (Lista kan erhållas på begäran.)