Presentation

Jesper Larsson är universitetslektor i datavetenskap och undervisar sedan augusti 2014 på Malmö Högskola. Hans forskningsintressen är bl.a. algoritmer och datastrukturer för strängar, datakomprimering, databas- och transaktionssystem (i generell mening).