Datavetenskap är analys och utveckling av begrepp, metoder och verktyg som syftar till att göra utveckling och användning av digitala system enkel, tillförlitlig och effektiv.

Datavetenskap är en bred disciplin som täcker en rad områden från teoretiska studier av algoritmer till praktiska frågor om implementering av digitala system i hårdvara och programvara.

Huvudämnet som studeras vid Malmö universitet är olika aspekter av Artificiell Intelligens (AI), som syftar till att i datorer implementera processer, såsom beslutsfattande, adaptering, planering och inlärning, som normalt finns hos människor och djur. I synnerhet fokuserar vi på maskininlärning, multi-agentsystem, autonoma system, procedurell innehållsgenerering och människocentrerad AI. Relaterat till AI undersöker vi också frågor som systemens trovärdighet och användarupplevelsen.

Andra forskningsämnen vid MAU inkluderar studiet av algoritmer, huvudsakligen inom två områden, rekommendationssystem och beräkningsgeometri. Dessutom forskar vi inom informationssäkerhet, särskilt med avseende på integritetsfrågor, och systemteknik, t.ex. med avseende på ”edge computing” och interaktionsteknologi. Slutligen bedriver vi forskning inom modellering, optimering och simulering för beslutsstöd.

Ofta studerar vi forskningsområdena ovan inom olika applikationsområden, såsom sakernas internet, sensornätverk, fastighetsautomation och övervakning, datorspel, e-handel, e-hälsa, energisystem, smarta hem, smarta städer, ”supply chain management”, teknikstött lärande, folkhälsa och transport.

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 51
Totalt antal träffar: 17

Forskarutbildning inom datavetenskap

 Malmö universitet har forskarutbildning inom datavetenskap. 

Datavetenskap omfattar utveckling och analys av begrepp, metoder och verktyg, som syftar till att göra utveckling av programvara och användning av datorer enklare, tillförlitligare och effektivare.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Reza Malekian