Presentation

Jimmy har jobbat i telecombranchen sedan 2002, bland annat Ericsson och numera Sony. Där har han haft olika roller bl a Mjukvaruutvecklare för inbyggda system, projektledare och Data Scientist. Han påbörjade sin industrilicentiat hösten 2018 och kommer att forska inom Context Awareness i samarbete mellan IoTaP programmet och Sony Mobile.

Tack vare framsteg som gjorts inom IoT kan vi idag samla in stora mängder data. Den datan kan vi använda för att göra intelligenta prediktioner över IoT enheters framtida kontext. Därmed kan vi potentiellt reducera resursanvändningen inom IoT nätverket, vilket kan leda till

  • längre driftstid för befintliga batterier
  • reducerad mängd nätverkstrafik
  • ökad entropi i den data som skickas
  • bättre noggrannhet i datainsamlingen när det behövs
  • intelligentare system som bättre tillgodoser användarnas behov