Presentation

Jag har bakgrund som åklagare och undervisar i juridik och brottsutredning, i första hand på polisutbildningen.

Jag doktorerar i hälsa och samhälle med inriktning mot polisiärt arbete och effektiv och rättssäker brottsutredning. Mitt forskningsprojekt handlar om utredning av grova våldsbrott med dödlig utgång och s.k. kalla fall.