Fakta

Kontaktperson:
Joel Holmgren
Finansiär:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Joel Holmgren
Samarbetspartners:
  • Kalla fall - Polisregion Syd
  • Polismyndigheten
Projektperiod:
01 oktober 2023 - 01 oktober 2028
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

I Polisregion Syd finns ungefär 150 pågående mordutredningar som betraktas som s.k. kalla fall, vilket innebär ett ärende där polisen bedömt att alla åtgärder som kunnat leda till brottets uppklarande har vidtagits utan att åtal kunnat väckas. Grova våldsbrott med dödlig utgång (mord och dråp) hör till de allra allvarligaste brotten.

Samhället har, rent moraliskt men också legalt enligt bl.a. rätten till liv enligt europakonventionen, ett långtgående ansvar att förhindra och utreda brott med dödlig utgång. Ett misslyckande innebär påtagliga konsekvenser för anhöriga men också för ett samhälles upplevda trygghet och därigenom medborgarnas allmänna hälsa och välbefinnande.

Avsikten med detta forskningsprojekt är att systematiskt granska utredningen i kalla fall jämfört med uppklarade mordutredningar för att kartlägga orsaksfaktorer till att utredningarna inte nått framgång och att ge rekommendationer för förbättringar i det metodstöd som används vid utredning av grova brott.