Presentation

Jag är docent i pedagogik och anställd som universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning utbildningsfilosofi. Jag har de senaste åren utkommit med tre forskningsmonografier, ”Spinoza: Fiction and Manipulation in Civic Education” (Springer, 2021), ”Education and Free Will: Spinoza, Causal Determinism and Moral Formation” (Routledge, 2018) och ”Spinoza and Education: Freedom, Understanding and Empowerment" (Routledge, 2016). Min forskning finns publicerad i tidskrifter som Journal of Philosophy of Education, Studies in Philosophy and Education, Ethics and Education, Philosophy of Education Yearbook och Educational Philosophy and Theory samt i antologier som International Handbook of Philosophy of Education (ed. Paul Smeyers, 2018).

Jag är programansvarig för det internationella masterprogrammet i Educational Theory.