Presentation

Mitt arbete rör sig framförallt inom pedagogisk filosofi och Spinoza-studier, där jag har ett intresse för frågor som rör fri vilja, determinism, indoktrinering, fiktionalism och medborgarfostran. Jag har dessutom ett särskilt intresse för de pedagogiska konsekvenserna av Spinozas politiska teori.