Presentation

Jag inspirerars av utbildningsfilosofin (främst John Dewey) och psykologisk forskning kring kreativitet i utforskandet av begreppet kreativit lyssnande i utbildning.