Presentation

Jag arbetar som universitetslektor (docent) i datavetenskap vid Malmö högskola. Mina forskningsintressen handlar främst om tillämpningar av datavetenskapliga och matematiska metoder inom hälsologistik och transport- och trafikmodellering.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.