Presentation

Jag fokuserar mitt avhandlingsarbete på grundskolans teknikämne och inom det framför allt elevers tankar om teknik och tekniska system i deras närmiljö.