Presentation

Johan R Norberg är fil dr i historia och professor i idrottsvetenskap. Undervisar och forskar inom idrottshistoria och idrott ur statsvetenskapliga perspektiv, särskilt idrottspolitik. Även verksam som utredare inom Centrum för idrottsforskning