Presentation

Holmgren har doktorsgrad i nationalekonomi från Linköpings universitet och i tillägg till att vara gästprofessor vid urbana studier, jobbar han som professor i transportekonomi vid Högskolan i Molde i Norge. Holmgren har över 20 år erfarenhet av forskning och undervisning på universitetsnivå.

Forskningen har berört ett flertal teman inom transportekonomi och urban ekonomi såsom efterfrågeanalys, färdmedelsval, prissättning av transporttjänster, citylogistik, effekter av policyutformning och infrastrukturinvesteringar och planering av effektiva transportsystem i urbana miljöer.

Holmgren har varit deltagare i, eller projektledare för ett flertal projekt finansierade av bland annat Energimyndigheten, Banverket, Trafikverket, Vinnova och Vägverket.

Publikationer