Transportstudier inkluderar olika aspekter av företagande och urban-regional utveckling där person- och godstransporter påverkar och påverkas av näringsliv och samhällsutveckling.

Det finns en tydlig koppling mellan transporter och fastigheter. Detta studeras exempelvis i utvecklingen av tillgänglighet, möjligheten för personer att förflytta sig mellan olika aktiviteter i vardagen och för företag att transportera gods och på så vis organisera sin verksamhet.

Vidare studeras hur transportföretagen utvecklar strategier och marknadsskapande för sina tjänster. Transporter och fastigheter sammanförs även i utvecklingen av logistikfastigheter. Här studeras hur affärsmodeller utvecklas för att identifiera kostnader och intäkter samt värdeskapande för kunder och leverantörer.

Transportstudier har sin bas i ämnen som:

  • Ekonomisk geografi
  • Fastighetsekonomi
  • Företagsekonomi
  • Nationalekonomi
  • Transportekonomi

Forskare, publikationer och projekt