Presentation

Johanna administrerar och sköter uthyrningen av universitetets studentbostäder, University Housing, till internationella studenter och universitetets forskarbostäder.