Presentation

Johanna Sixtensson är doktor i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete. Hon disputerade 2018 med avhandlingen Härifrån till framtiden. Om gränslinjer, aktörskap och motstånd i tjejers vardagsliv.

Hennes forskningsintressen är kvalitativt orienterade och rör maktfrågor och skillnandsskapande processer i människors vardagsliv. Just nu deltar hon bland annat i ett forskningsprojekt om konsumtion och vardagsrasism. Ett annat spår i hennes forskning är ungdom och hur ungdomar socialt och rumsligt navigerar genom livet. Andra forskningsintressen är studier av det urbana rummet (särskilt Malmö) samt skärningspunkterna mellan civilsamhället och det sociala arbetet.

Sixtensson undervisar på socionomprogrammet samt på masterprogrammet i socialt arbete.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.