Presentation

Jörgen Ekman är fil. dr. (2004) och universitetslektor i fysik. Till de primära forskningsintressena hör kvantfysikaliska beräkningar på atomära system och kärneffekter i atomen i synnerhet.

Personlig hemsida

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.