Presentation

Min forskning är inom den tvärvetenskapliga disciplinen idrottsvetenskap, med speciellt fokus inom inrikningen sport management, och i synnerhet idrottsjuridik. Idrottsjuridik som forskningsfält är både komplext och utmanande då rättsliga frågor och problem aktualiseras på samtliga nivåer och områden inom den globala idrotten. Frågeställningarna och problemområdena finns inom såväl barn- som ungdomsidrotten, den ideella idrotten som den strikt professionella och kommersiella (elit)idrotten.

Jag undervisar företrädesvis i idrottsjuridik men även andra områden relevanta inom sport management. Härtill är jag handledare och examinator på såväl grund som avancerad nivå.

Finska flytande.