Presentation

Jag är docent och lektor i språkvetenskap. Mitt särskilda intresse ligger i att utveckla studenters akademiska språkbruk genom hela utbildningen. Jag undervisar i svenska som andraspråk på alla nivåer, har kurser i akademiskt språkbruk, vetenskaplig metod och i att skriva projektarbete. Jag fungerar även som bedömare inom Tisus, Test i svenska för universitets- och högskolestudier.