Karolina Rosenqvist

Karolina
Rosenqvist
Koordinator

email icon karolina.rosenqvist@mau.se
phone icon 040-6657363

location Universitetskansliet

Presentation

Karolina är anställd på Universitetskansliet. Hon arbetar som projektledare för universitetsfirande, Universitet 2018. Hon jobbar även som producent och koordinator för seminarieserierna I huvudet på en professor och Knowledge for Change. Hon ingår också i det team som utvecklar Storm, Malmö universitets innovationsmiljö där studenter och medarbetare från hela universitetet i samspel med omvärlden utvecklar idéer och lösningar som tar sig an dagens och framtidens utmaningar. Hon jobbar dessutom som koordinator på forskningsplattformen Medea. Hon var tidigare projektledare för det öresundsövergripande Interregprojektet Musikalsk Oplevelsesdesign, som utvecklade nya upplevelser inom ramen för klassisk musik. I projektet arbetade studenter och forskare tillsammans med tre symfoniorkestrar i regionen för att utveckla nya former för publikinvolvering, bland annat med utgångspunkt i digitala medier (cmec.mah.se).