Presentation

Karolina är anställd på Universitetskansliet och arbetar som projekt- och processledare med fokus på universitetsgemensamma utvecklingsprojekt/processer. Utvecklar Malmö universitets satsning Kulturstart, som bland annat ska mynna ut i en plan för lärosätets kultursamverkan. Projektleder även Den stora administratörskongressen 2022 som samlar ca 1500 deltagare från Sveriges lärosäten. Hon jobbar även som producent för seminarieserien Knowledge for Change och som koordinator på forskningsplattformen Medea. Har tidigare projektlett utvecklingen av universitetets nya akademiska högtidsvecka, firandet av övergången från högskola till universitet (Universitet 2018), invigningen av universitetets nya byggnad Niagara samt det Öresundsregionala Interregprojektet Musikalisk upplevelsedesign där forskare och studenter arbetade tillsammans med Malmö Symfoniorkester, Det Kongelige Kapell samt Copenhagen Phil för att utveckla nya publika upplevelser inom ramen för klassisk musik (cmec.mah.se).