Presentation

Karolina är anställd på Universitetskansliet och arbetar som projekt- och processledare med fokus på universitetsgemensamma utvecklingsprojekt/processer. Utvecklar Malmö universitets satsning på kultursamverkan. Projektleder även universitetets jubileumsfirande och är biträdande projektledare för projektet Framtidens arbetsplats. Har tidigare projektlett utvecklingen av universitetets nya akademiska högtidsvecka, firandet av övergången från högskola till universitet (Universitet 2018), invigningen av universitetets nya byggnad Niagara samt det Öresundsregionala Interregprojektet Musikalisk upplevelsedesign där forskare och studenter arbetade tillsammans med Malmö Symfoniorkester, Det Kongelige Kapell samt Copenhagen Phil för att utveckla nya publika upplevelser inom ramen för klassisk musik (cmec.mah.se).