Presentation

Fil. dr. i rättssociologi. Redaktör för [idrottsforum.org] (https://idrottsforum.org), Europas ledande idrottsvetenskapliga webbtidskrift, som publiceras av Malmö universitet sedan 2003. Redaktionssekreterare för [Scandinavian Sport Studies Forum] (https://sportstudies.org), peer reviewed idrottsvetenskaplig online-tidskrift, open access.

Aktiviteter