Presentation

Jag arbetar som doktorand vid avdelningen för käkkirurgi och oral medicin. Jag arbetar även som övertandläkare och är utbildad specialist i ämnet käkkirurgi.

Min forskning handlar om hur antikoagulantia (blodförtunnande mediciner) påverkar risken för blödning och blodproppar, både generellt och i samband med kirurgiska ingrepp inom tandvård och sjukvård. Bland annat undersöker jag vilken påverkan de antikoagulatia som kallas DOAK/NOAK har på blödning i samband med tandextraktioner och operativt avlägsnande av tänder.