Presentation

Jag heter Kristofer Nilsson och är polislärare vid polisutbildningen i Borås. Min polisexamen är från år 2004 och fram till år 2019 arbetade jag som polis på lokalpolisområde Hisingen i Storgöteborg. Jag har huvudsakligen arbetat i yttre tjänst inom ingripandeverksamheten samt som kommunpolis.

Jag har sedan 2019 varit polislärare vid polisutbildningen i Borås och är fortsatt kursansvarig för kursen "Att arbeta som polis i utsatta områden" (termin 2 på polisutbildningen). Jag medverkar även i forskningsgruppen på polisutbildningen.

En stor drivkraft hos mig är att polisen ska arbeta effektivt och erhålla kunskaper med grund i relevant kriminologisk forskning. Goda kunskaper i detta ämnesområde skapar goda förutsättningar för effektivitet i det reaktiva och proaktiva polisarbetet.

Jag har en magisterexamen i kriminologi vid Göteborgs universitet, 2021.

Är polisdoktorand via Högskolan i Borås/Malmö universitet sedan 1 mars 2023. Avhandlingsarbetet kommer i stora drag handla om polisarbete och polisiära metoder i utsatta områden.