Presentation

Lars Bondemark - Professor i tandreglering (ortodonti), odont dr, leg. tandläkare. Forskningsintressen i huvudsak relaterade till odontologiska konsekvenser av för tidig födsel, evidensbaserad utvärdering av tandförflyttningseffektivitet och patientupplevelser av olika tandregleringsbehandlingar såväl som utvärdering av behandlingseffekter och bieffekter när snark- och sömnapnépatienter behandlas med oral apparatur.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.