Presentation

Forskar inom förklaringsbar AI (XAI)