Presentation

Tandläkare.

Pågågende projekt Den svenska Tobakskohorten, SWETOC.

Huvudsakliga arbetsuppgifter Registerstudier.

Forskningsprojekt