Presentation

Jag är prefekt för institutionen för urbana studier och professor i socialt arbete. Just nu leder jag ett FORTE-finansierat projekt RECO: Resilienta gemenskaper genom hållbar välfärdstransformation. Jag är även medverkande forskare i flera andra projekt som rör frågor om samverkanskompetens samt implementering av olika arbetssätt som IPS och FACT. Jag arbetar också för närvarande med ett forskningsprojekt om implementeringen av Bostad Först i Sverige. Mina forskningsintressen är bland annat bostadspolitik, hemlöshet och platsens betydelse för hur socialt arbete organiseras – dess moraliska geografi.

Jag är affilierad forskare i CIRCLE och Centrum för innovation i offentlig sektor.

Meriter