Presentation

Jag arbetar som universitetslektor vid insitutionen för socialt arbete och undervisar på socionomprogrammet i socialt arbete. Min bakgrund är socionom, leg. hälso-och sjukvårdskurator och leg. psykoterapeut i familjeterapi.

Jag disputerade 2017 i forskarutbildningsämnet Hälsa och samhälle med avhandlingen Families with parental mental illness: supporting children in psychiatric and social services. Min forskning är praktiknära och jag har varit involverad i forskningsprojekt som omfattar familjeinterventioner i vuxenpsykiatrin som berör minderåriga barn.