Presentation

Maria Samuelsson är anställd som doktorand vid institutionen för vårdvetenskap och adjunkt på sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Maria är specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och har en masterexamen i omvårdnad. Titeln på doktorandprojektet är “Support to family members of persons diagnosed with colorectal cancer”.

Forskningsprojekt