Presentation

Jag är tandläkare, doktorand och universitetsadjunkt i cariologi. Mitt pågående forskningsprojekt handlar om salutogena eller hälsofrämjande faktorer bland kariesfria unga vuxna med låg socioekonomisk status. Mina intressområden inkluderar ojämlikhet i hälsa, folkhälsa och global oral hälsa. Aktuella internationella forskningssamarbeten inkluderar Sydafrika och Taiwan. Jag arbetar även med munhälsodatabasen CAPP.