Presentation

Martin Fisk är universitetslektor vid institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik, docent i materialmekanik sedan 2018 och tek dr i materialmekanik sedan 2011. Forskningsintressen är tillverkningssimuleringar, och speciellt av induktionsvärmning och induktionshärdning, materialmodellering, simulering av kärnbildning och fasomvandlingar samt relaterade synkrotronexperiment.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.