Presentation

Mikael är sedan hösten 2022 anställd som doktorand på institutionen för idrottsvetenskap på Malmö Universitet. Han har en kandidatexamen i idrott och hälsa samt en masterexamen i idrottsfysiologi från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm.

Forskning

Mikael ingår i Forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education) som är ett samarbete mellan Malmö Universitet, Göteborgs Universitet, Örebro Universitet samt Gymnastik- och idrottshögskolan.

Inom ramen för denna forskarskola intresserar han sig för, och vill undersöka, hållbara rörelsemöjligheter i förskolan med fokus på motorik, kognition och physical literacy (på svenska bland annat benämnt som rörelserikedom och fysisk 'kunnighet').

Övrigt

På Malmö universitet arbetar Mikael för närvarande med fysiska tester på polisprogrammet samt med ett fakultetsövergripande projekt som berör fysisk- och psykisk hälsa kopplat till skola och lärarutbildning.

Mikael intresserar sig i övrigt för frågor rörande fysisk aktivitet, rörelse och hälsa samt för frågor kopplade till prestation, i synnerhet prestation inom idrotten.

Forskningsprojekt