Presentation

Mikael Spång. Professor i statsvetenskap. Undervisning i mänskliga rättigheter, demokrati samt politisk och social teori.

Forskningsprojekt

I publikationsdatabasen Diva kan du se avslutade projekt.