Forskningsämnet global politik är flervetenskapligt och inbegriper ansatser från såväl samhällsvetenskap som humaniora. Fokus ligger på transnationella och internationella former av politik, både i termer av kontinuitet och förändring, samverkan och konflikt, makt och motstånd.

Forskningsmiljön i Global politik här vid Malmö universitet har sin bas i ämnen som Europastudier,freds-och konfliktsvetenskap, genusvetenskap, internationell migration och etniska relationer, internationella relationer, Kaukasusstudier, mänskliga rättigheter och statsvetenskap.

Våra forskare förenas av en pluralistisk förståelse av aktörskap och politiska sammanhang, där antalet aktörer på politikens arenor har mångfaldigats och där samtida institutioner och praktiker är formade på sätt som innebär att politik ofta bedrivs bortom den inhemska statens sfär.

En viktig ingång är behovet av att vidga och fördjupa förståelsen av maktutövning på såväl global som regional och lokal nivå, med angränsande frågor kring teman som styrning, demokrati och hållbar utveckling. Global politik inbegriper analyser av transnationella och internationella nätverk, relationer och institutioner som kan vara politiska, sociala, ekonomiska och militära, såväl som kulturella. Flera av våra forskare är också aktiva inom forskningsplattformarna REDEM (Rethinking Democracy) och RUCARR (Russia and the Caucasus Regional Research).

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 35
Totalt antal träffar: 24

Forskarutbildning i global politik

Malmö universitet erbjuder forskarutbildning inom global politik.

Global politik är studiet av transnationella och internationella former av politik, både i termer av kontinuitet och förändring, samverkan och konflikt, makt och motstånd.

Kontaktperson för forskarutbildningen: Maja Povrzanovic Frykman

Mer forskarutbildning vid Malmö universitet