Presentation

Allmäntandläkare. Doktorand i ämnet Oral protetik och materialvetenskap och teknologi.
Min forskning handlar om att utvärdera de kritiska faktorer, som kan påverka de keramiska tandkonstruktioners vidhäftning till tanden.