Presentation

Allmäntandläkare och doktorand i ämnet oral protetik med inriktning på att förbättra keramiska tandkonstruktioners vidhäftning till tanden.