Presentation

Mitt akademiska intresse- och kunskapsområde handlar huvudsakligen om bygg- och projektledning med fokus på tillämpning av byggnadsinformationsmodellering (BIM/VDC) för 5D-planering och styrning av byggprojekt.