Presentation

Jag är filosofie doktor i pedagogiskt arbete och universitetslektor med inriktning mot vägledning och arbetsliv vid fakulteten för lärande och samhälle. Jag tjänstgör på utbildningarna till vägledare respektive lärare. Mitt intresseområde är professionsstudier och studier om karriärer och karriärutveckling.