Inom ämnet arbete och arbetsmarknad studeras arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor främst med fokus på karriärövergångar, rekrytering och inträde på arbetsmarknaden utifrån etnicitet, generation, genus och klass.

Forskningen har idag en tydlig inriktning mot migration och utlandsföddas vägar in på arbetsmarknaden. Bland annat studeras utlandsföddas nätverk och på vilket sätt dessa möjliggör att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Vidare undersöks nyanländas deltagande i olika arbetsmarknadsåtgärder, såsom Snabbspår för nyanlända lärare. Ett ytterligare forskningsområde är organisering av arbetsmarknadsåtgärder inom Arbetsförmedlingen och bland privata aktörer.   

Forskare, publikationer och projekt

Totalt antal träffar: 30
Totalt antal träffar: 12